Provable Anonymity

Prowadzi: Prof. Mirosław Kutylowski (Politechnika Wrocławska).

Zadanie zaliczeniowe i materiały dla studentów

O wykładowcy: Mirosław Kutyłowski jest profesorem zwyczajnym w Instytucie Matematyki i Informatyki Politechniki Wrocławskiej, gdzie kieruje założoną przez siebie grupą badawczą w dziedzinie algorytmów i bezpieczeństwa. Wcześniej wykładał m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie w Padeborn. Jego zainteresowania badawcze obejmują algorytmikę systemów rozproszonych, anonimową komunikację, kryptografię, a także prawo elektroniczne. Jest autorem ponad 70 prac badawczych, a także pierwszego w języku polskim podręcznika nowoczesnej kryptografii. Jest arbitrem w wielu sprawach związanych z elektronicznym bezpieczeństwem. Wypromował 9 doktorów.

Streszczenie: Modern cryptography provides effective tools for protecting digital contents. Technology concerning privacy, authentication, integrity is available and fulfills even very advanced needs of the users. However, communication privacy is not secured yet. Even if contents of messages exchanged is perfectly secured, the fact of communication between the parties is difficult to hide. Moreover, the architecture of communication protocols disregards this issue and implements no countermeasures against traffic analysis.

While necessity of anonymity of communication is obvious in several application scenarios, it is unclear what "anonymity" really means in a strict mathematical sense. Several diverse proposals have been made so far with a substantial trade-off between the strength of anonymity properties and mathematical difficulties concerned. It is not a problem to design a strict measure of anonymity, the problem is to provide methods that enable to prove a certain anonymity level.

Recently, major advances has been done regarding proof techniques, we present examples of the most crucial advances.