2017/2018 Edition

O projekcie

Otwarte wykłady dla doktorantów informatyki to inicjatywa maj±ca na celu poszerzenie oferty dydaktycznej dla doktorantów o wysokiej klasy specjalistów, sprowadzanych z kraju i zagranicy.

Mamy nadzieję, że dzięki temu zaistniej± nowe tematy, do tej pory mniej obecne na Wydziale MIM UW, a kontakt z wykładowcami zaowocuje nie tylko otwarciem nowych horyzontów, ale także rzeczywist± wspolprac±, a dla niektorych uczestników - doktoratami pod ich kierownictwem.

Do uczestnictwa w zajęciach zapraszamy także doktorantów z innych o¶rodków w Polsce.

Formuła zajęć

Wykłady s± zwykle skomasowane w dwu- lub trzydniowych sesjach. W semestrze przewidujemy trzy takie sesje i trzech wykładowców; każdy wykład zakończony jak±¶ form± egzaminu. W sensie czasu i materiału, każdy "wykład specjalny" jest rownoważny połowie wykładu akademickiego.